Edistykselliset ajoneuvot

Alati tiukkenevat energiatehokkuusvaatimukset ja päästörajoitukset edellyttävät uusien ratkaisujen etsimistä myös ajoneuvojen ja ajoneuvoteknologioiden osalta. Tarkastelussa tulee huomioida sekä suunnitteluvaiheessa tehtävien valintojen vaikutukset että ajon ja operoinnin aikaiset mahdollisuudet päästöjen ja energiahävikin minimointiin.

TransSmart-kärkiohjelman Edistyksellisten ajoneuvojen teemassa tutkimme ajoneuvojen energiavirtoja systeemisin ja komponenttitasoisin mallinnus- ja mittausmenetelmin tavoitteenamme puhdas ja energiatehokas liikenne kaikille. Panostamme erityisesti ajoneuvoteknologioiden kehitykseen ja tutkimukseen.

Polttomoottoriteknologian osalta painotuksemme ovat uusien polttoaineiden, kuten biopolttoaineiden tutkimuksessa, näiden tehokkaassa hyödyntämisessä ja anturitekniikan kehityksessä.

Hybridisähköisten ja täyssähköisten teknologioiden kohdalla panostamme voimalinja-arkkitehtuurien ja näiden komponenttien, kuten esimerkiksi akkujen, polttokennojen ja sähkökoneiden kehitykseen sekä sähköisten ajoneuvojen mahdollistaviin vaikutuksiin osana tulevaisuuden älykästä liikennettä.

Sähköisten ajoneuvojen osalta tekemisemme painottuu kaupallisiin ajoneuvoihin ja hyötyajoneuvoihin, kuten kaupunkibusseihin ja työkoneisiin. Kolmas tärkeä aihe teemassa on energiatehokas ja puhdas laiva, ja laivan energiavirtojen ymmärtäminen.

Yhteenvetona edistyksellisten ajoneuvojen teemakokonaisuuteen kuuluvat:
  • Ajoneuvojen tehokas käyttö
  • Uusi ajoneuvoteknologia ja hybridivoimalaitteet
  • Sähkö- ja polttokennoautot
  • Puhtaat hyötyajoneuvot ja työkoneet
  • Puhdas laivatekniikka


Hankekuvaukset:

2.01 eBUS – Sähköiset linja-autot (pdf) (50.1 KB)
2.02 HDENIQ – Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo (pdf) (53.5 KB)
2.03 Refuel RED95 (pdf) (87.2 KB)
2.05 2G Biopilot (pdf) (63.6 KB)
2.06 IEA CARPO (Performance Evaluation of Passenger Car, Fuel and Powerplant Options) (pdf) (57.6 KB)
2.07 IEA COMVEC (Fuel and Technology Alternatives for Commercial Vehicles) (pdf) (64.2 KB)
2.08 eBusSystem (pdf) (51.2 KB)


Yhteyshenkilöt:

Mikko Pihlatie
puh. 0400 430 395
mikko.pihlatie@vtt.fi

Jenni Pippuri
puh. 041 455 0427
jenni.pippuri@vtt.fi