Hallintomalli

TransSmart-tutkimusohjelman toimintaa ohjaa laaja-alainen ohjausryhmä, johon kuuluu ministeriöiden, virastojen, kuntasektorin, yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen edustajia.

Ohjausryhmän jäsenet tulevat ajoneuvo-, liikennejärjestelmä-, energia- ja älyliikennepalvelualoilta. Ohjausryhmän tehtävänä on nostaa esille teemoja, joissa tarvitaan tutkimusta ja tuoda eri alojen toimijoita yhteen rakentamaan parempaa yhteistyötä.
   
TransSmart-tutkimusohjelman koordinaatiosta vastaa VTT ja viestinnästä Motiva Oy.