Älykkäät liikennepalvelut

Digitalisaation, automaation sekä uusien palvelu- ja toimintamallien kehityksen myötä liikenteen markkinat ovat murroksessa. Älyliikenteen liiketoiminta on ollut pitkälti B2G- ja B2B-painotteista, mutta nyt myös kuluttajamarkkinat ovat kiihtymässä.

”Älykkäät liikennepalvelut” -teema tarjoaa TransSmart-ohjelman puitteissa älyliikenteen yhteistyöalustan, rakentaa arvoverkkoja ja palveluekosysteemejä, nopeuttaa uusien käyttäjäkeskeisten palveluiden ja kehittyneen teknologian käyttöönottoa, tukee julkisen sektorin päätöksentekoa sekä edistää yritysten tuotekehitystä, liiketoimintaa ja kansainvälistymistä. Ketterät kokeilut ja arvioinnit ovat avainasemassa uusien toimivien ratkaisujen markkinoille tulon nopeuttamisessa.

Toiminta painottuu konkreettiseen projektiyhteistyöhön yritysten, julkisen sektorin ja muiden tutkimuslaitosten kanssa erityisesti seuraavilla painopistealueilla:
  1. Yhteistoiminnalliset järjestelmät (C-ITS) ja automaattiajaminen
  2. Palveluekosysteemit ja liiketoimintamallit
  3. Kehittynyt liikenteenhallinta
  4. Älykkäät kaupungit ja liikennekäytävät


Hankekuvaukset:

3.01 DRIVE C2X – DRIVing Implementation and Evaluation of C2X Communication Technology in Europe (pdf) (53.2 KB)
3.02 MOBiNET – Europe-Wide Platform for Cooperative Mobility Services (pdf) (56.3 KB)
3.04 VRUITS – Improving the Safety and Mobility of Vulnerable Road Users Through ITS Applications (pdf) (28.4 KB)
3.05 TEAM (Tomorrows Elastic Adaptive Mobility), EC, FP7 (pdf) (59.1 KB)
3.06 FOT-Net Data – Field Operational Test Networking and Data Sharing Support (pdf) (54.9 KB)
3.07 BECSI – Business Ecosystems and Platforms for Innovations (pdf) (54.2 KB)
3.08 Finnish Road Weather Excellence (pdf) (58.2 KB)
3.09 Fiksun kaupungin joukkoliikenteen kehitystarpeet (pdf) (52.5 KB)
3.10 FITSRUS – Helsinki-Pietari älyliikennekäytävä (pdf) (74.2 KB)
3.11 Viking EEG2013 (pdf) (88.6 KB)
3.12 European ITS Platform – Information Infra-structure (EIP ICT 2013) (pdf) (52 KB)
3.13 Älyliikenteen palvelut – Harmonised eCall European Pilot (HeERO) (pdf) (57.9 KB)
3.14 Älyliikenteen palvelut – Support Action for a Transport ICT European Large Scale Action (pdf) (57.2 KB)
3.15 Älyliikenteen palvelut – eCall käyttöönoton testaus Suomessa – esiselvitys (pdf) (54 KB)
3.16 Etelä-Kymenlaakson älykäs kaupunkiympäristö ja reagoiva liikenne (pdf) (53.6 KB)
3.17 InterCity Interoperability Environment for Smart Cities (pdf) (54 KB)
3.18 – Älykkäät liikennepalvelut – COSMOS – IoT Solutions for Contextually Smart Mobile Services (pdf) (54.8 KB)
3.19 – Älykkäät liikennepalvelut – Liikenteen sähköiset palvelut -tutkimus (LSP-tutkimus) (pdf) (53.3 KB)
3.20 – Älykkäät liikennepalvelut – Turvallisen liikenneväylän kehittäminen Suomen ja Venäjän välille (Scanway) (pdf) (71.3 KB)
3.21 – Älykkäät liikennepalvelut – I_HeERO eCall-käyttöönottotestit ja EU-projektin hallinnointi (pdf) (52 KB)
3.22 Älykkäät liikennepalvelut – Mobility As A Service For Linking Europe – (MAASiFiE) (pdf) (53.1 KB)


Yhteyshenkilöt:

Raine Hautala
raine.hautala(@)vtt.fi
puh. 040 584 1114

Merja Penttinen
merja.penttinen@vtt.fi
puh. 040 554 6826