Älykkäät liikennepalvelut

Concepts for the Improvement of Supply Chain Efficiency and Security (Scholliers et al. 2013) (pdf) (306 KB)

EasyWay VIKING – Overview of ITS Evaluations 2007-2012 (Oct 2013) (pdf) (1.2 MB)

How to Infer Impacts of ITS Services in Different User Cases – (IET-ITS Vol. 7, 2013) (pdf) (607.8 KB)

The Smart Transport Corridor Helsinki – St. Petersburg (LVM Publications 4-2013) (pdf) (3.5 MB)

Casey, T.R. Evolution of wireless access provisioning – Understanding and managing value system structures and dynamics. Aalto University publication series. Doctoral Dissertations 79/2013. 118 p.

Hautala, R., Pilli-Sihvola, E., Kynnös, K. & Järvinen, A. Suomalaisia tiesäätuotteita ja -palveluita maailmalle. FIRWE-hanke. Artikkeli Tie & Liikenne 8/2012.
Suomalaisia tiesäätuotteita ja -palveluita maailmalle – Tie & Liikenne 8-2012, 2. 14-15 (pdf) (2.4 MB)

Hinkka, V. Implementation of RFID Tracking across the Entire Supply Chain. Aalto University publication series. Doctoral Dissertations 135/2013. 94 p.

Mustonen, S. Vaarana liukas tienpinta. Artikkeli Tie & Liikenne 1/2014, s. 20-21.
Vaarana liukas tienpinta – Tie & Liikenne 1-2014, s. 20-21 (pdf) (4.7 MB)

Rantasila, K, Pilli-Sihvola, E. & Hautala, R. Suomalaisen tiesääosaamisen hyödyntäminen talvikunnossapidossa. Esitys Suomen Tieyhdistyksen Talvitiepäivät-tapahtumassa 2014.
Suomalaisen tiesääosaamisen hyödyntäminen talvikunnossapidossa (pdf) (4.7 MB)

Rantasila, K. MEASURING LOGISTICS COSTS – Designing a generic model for assessing macro logistics costs in a global context with empirical evidence from the manufacturing and trading industries. Turku Scool of Economics. Series A-8 2013. Doctorial Dissertations. 295 p.

Rantasila, K., Mantsinen, H. & Lankinen, M. FITSRUS kehittää älyliikennekäytävää Helsingin ja Pietarin välille. Artikkeli Tie & Liikenne 1/2014, s. 32-33.
FITSRUS kehittää älyliikennekäytävää Helsingin ja Pietarin välille – Tie & Liikenne 1-2014, s. 32-33 (pdf) (2.4 MB)

Ulmanen, T. & Laine, M.P. 2015. Etelä-Kymenlaakson seudun älykkään erikoistumisen 2020 esiselvitysraportti. Esiselvitys 31.03.2015. 37 s.
Etelä-Kymenlaakson seudun älykkään erikoistumisen 2020 esiselvitysraportti (pdf) (1.1 MB)