Tiedotteet 2016

29.11.2016 Hyviä tuloksia UPM:n puupohjaisen dieselin käytöstä bussiliikenteessä

UPM on testannut kotimaista puupohjaista dieselpolttoainetta onnistuneesti niin laboratoriossa kuin käytännön liikenteessä. Testit osoittivat selvästi, että UPM:n uusiutuva diesel toimii parhaiden dieselpolttoaineiden tavoin.

Lue lisää


7.6.2016 Teknologiateollisuus: Polttomoottoreiden kysyntä kasvaa vaihtoehtoisten polttoaineiden myötä

Polttomoottorit ja niihin liittyvät ratkaisut ovat tänä päivänä ympäristöystävällisiä high tech -tuotteita. Tulevaisuuden polttomoottori on entistä tehokkaampi ja ekologisempi.

Lue lisää


26.5.2016 VTT: Pohjoismaiset tutkijat ja IEA: Liikenne, teollisuus ja joustavuus suurimmat haasteet hiilineutraalin pohjoismaisen energiajärjestelmän saavuttamisessa

Nordic Energy Research ja International Energy Agency (IEA) julkistivat 23.5.2016 Nordic Energy Technology Perspectives 2016 -raportin Tukholmassa. Teknologian tutkimuskeskus VTT edusti hankkeessa Suomea.

Lue lisää


11.5.2016 Liikennevirasto ja Trafi: Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävään kokeiluun haetaan kehäteitä ja Helsinki-Turku -moottoritietä käyttäviä autoilijoita

Kokeiluun haetaan yli tuhatta autoilijaa välittämään ja vastaanottamaan matkapuhelinsovelluksella tietoa mahdollisista liikenneturvallisuutta heikentävistä olosuhteista. Tällaisia ovat muun muassa este tiellä, heikentynyt näkyvyys tai liikenneonnettomuus.

Lue lisää


11.5.2016 VTT: Uusia vientituotteita ja ratkaisuja sähköisiin hyötyajoneuvoihin

Sähköisille hyötyajoneuvoille on yhä enenevässä määrin tarvetta ja kysyntää, kun joukkoliikennettä, logistiikkaa ja teollista tuotantoa tehostetaan ja päästöjä ja öljyriippuvuutta vähennetään. Suuren joukon alan yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja yhteen koonneessa, VTT:n koordinoimassa ECV-kokonaisuudessa on luotu sähköisten hyötyajoneuvojen, kuten sähköbussien kotimarkkinaa ja kehitetty samalla kilpailukykyisiä vientituotteita.

Lue lisää


3.5.2016 VTT: Laivojen kiristyviin mustan hiilen päästömääräyksiin varauduttava: suomalaiset kehittävät luotettavuutta kansainvälisiin mittausmenetelmiin

Ympäristömääräysten kiristyminen synnyttää uuden, globaalin haasteen ja markkinan ympäristörajoitusten valvontaan. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ilmatieteen laitos, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto kehittävät merenkulun laivapäästöjen mustan hiilen eli noen mittaamisen luotettavuutta kansainvälisen tason Laivapäästöt arktisilla alueilla -hankkeessa. Ensimmäiset tulokset osoittivat, että moottorin kuormituksella ja polttoaineiden laadulla on suuri vaikutus laivamoottorin mustan hiilen päästöön.

Lue lisää


3.3.2016 VTT: Kotimaisista sähköbusseista liikkuvia kokeilualustoja pääkaupunkiseudulle

Kotimaiset sähköbussit toimivat pääkaupunkiseudulla pian älykkäiden liikkumispalvelujen kehitysalustana, jolla vauhditetaan uusien käyttäjäkeskeisten liikkumispalveluiden syntymistä ja yritysten tuotekehitystä.

Lue lisää