Tiedotteet 2015

11.9.2015 Valtioneuvoston viestintäosasto: Selvitys joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen ilmastopoliittisesta merkityksestä valmistunut

Euroopan komissio on esittänyt vuoden 2030 sitovaksi ilmasto- ja energiatavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Päästökauppasektorin osalta tämä tarkoittaa päästöjen vähentämistä 43 prosentilla ja päästökaupan ulkopuolella olevien alojen, joihin myös liikenne kuuluu, yhteensä 30 prosentilla vuoden 2005 tasosta.

Lue lisää


16.6.2015 Tieliikenteen päästövähennyskeinojen kustannustehokkuus punnittu: Kotimaiset edistykselliset biopolttoaineet kansantalouden kannalta paras vaihtoehto

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ovat arvioineet osana TransSmart-tutkimusohjelmaa, millä toimenpiteillä ja millä kustannuksilla voidaan saavuttaa tieliikenteen hiilidioksidipäästöissä jopa 40 prosentin vähenemä vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoteen 2005 nähden. Hankkeen päärahoittaja oli työ- ja elinkeino­ministeriö (TEM).

Lue lisää