Tiedotteet 2014

8.10.2014 VTT analysoi autojen uusien varoitusjärjestelmien vaikutuksia: Liikenneturvallisuus ja ajomukavuus paranivat

VTT tutki kansainvälisessä DRIVE C2X -hankkeessa autojen välisiä, langattomaan kommunikaatioon perustuvia uusia varoitusjärjestelmiä ja niiden käytön vaikutuksia liikenteessä. Tulosten perusteella järjestelmien arvioitiin parantavan liikenteen turvallisuutta merkittävästi. Kuljettajakäyttäytyminen muuttui varovaisemmaksi ongelmapaikoissa. Myös ajokokemus oli aikaisempaa miellyttävämpi.

Lue lisää


17.6.2014 VTT: Suomesta kestävän liikenteen mallimaa vuoteen 2020 mennessä – Liikkumisen palvelut vaihtoehdoksi oman auton käytölle

Vuonna 2020 teillämme kulkee uusiutuvaa energiaa, sähköä ja vetyä sekä kestäviä biopolttoaineita käyttäviä vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Joukkoliikenteen ja yhteiskuljetusten osuus erityisesti tiheästi asutuilla alueilla kasvaa. Oman auton hankkimisen vaihtoehtona liikkuminen voidaan hoitaa helppokäyttöisten palvelujen avulla. VTT:n TransSmart-visiossa kestävän liikenteen mallimaassa korostuu tehokkuus – ajoneuvoissa, järjestelmissä ja palveluissa. Liikenteessä yhdistyvät kestävät energialähteet, kehittynyt teknologia, turvallisuus, korkea palvelutaso, liikkumisen vaihtoehdot ja uudet toimintatavat.

Lue lisää


4.6.2014 VTT: Teollisuuden sivutuotevedystä sähköä polttokennolla – Natriumkloraattituotannon energiankulutus 10-20 % pienemmäksi

VTT on kehittänyt teollisuuden sivutuotevetyä hyödyntävän, polttokennoon perustuvan pilottimittakaavan voimalaitoksen, joka on ollut toiminnassa Kemira Chemicals Oy:n toimipisteessä Äetsässä tammikuusta 2014 alkaen. Laitteisto tuottaa tehtaalla natriumkloraattiprosessissa sivutuotteena syntyvästä vedystä sähköä korkealla hyötysuhteella ja on ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa.

Lue lisää


24.2.2014 Fintrip ja TransSmart kumppaneiksi

Liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Fintrip ja TransSmart ovat sopineet molempia tahoja hyödyttävästä yhteistyöstä. Kumppanuuden tavoitteena on edistää älykkääseen ja kestävään liikkumiseen liittyvää tutkimustyötä ja vahvistaa eri tutkimustahojen vuorovaikutusta.

Lue lisää