Juuri nyt!

26.11.2015 14.00

Digitaalinen suunnittelu tekee tuloaan logistiikkaan

Digitalisaatio on jo useimmiten luonteva osa logistiikkayhtiöiden tuotannon ja oman hallinnollisen prosessin tehostamista. Yhtiöt etenevät eri tahtia sen mukaan, mitä asiakkaat edellyttävät. Joillekin sähköinen ympäristö on jo täysin välttämätön tarjouskilpailussa pärjäämisen edellytys, toiset selviävät vielä perinteisessä rahtikirjamaailmassa. Myös kaupan sähköistyminen vaikuttaa voimallisesti logistiikkayhtiöihin.

”Logistiikkayhtiöt ovat palveluyhtiöitä, jotka voivat itse päättää uusien työkalujen käyttöönotosta, mutta useimmiten käytännössä kauppa ja teollisuus ratkaisevat ja nuotittavat, mikä on välttämätöntä ja mikä ei”, sanoo toimitusjohtaja Iiro Mäkinen SE Mäkinen Logistics -yhtiöstä.

Mäkisen mukaan reaaliaikainen jakeluteiden optimointi on monille toimijoille jo arkea. Kansainväliset kuriiriyhtiöt ovat olleet tämän kehityksen eturintamassa lyhimmän jakelureitin optimoinnissa päivittäin muuttuvassa jakeluosoitteistossa.

”Autologistiikassa tutkimme tätä kuljetusjärjestelmässä jo kymmenen vuotta sitten. Haaste tulee kaikkien rajoittavien tekijöiden sijoittamisesta laskentaan. Reaaliaikainen optimointi soveltuukin parhaiten johonkin tiettyyn osaan logistiikkakokonaisuutta”, Mäkinen pohtii.

Tietojärjestelmät sekä siunaus että taakka

Mäkinen näkee digitalisoinnin erittäin tärkeänä kilpailuetuna. Logistiikkayhtiön tyypillistä arkea on selviytyminen useiden erilaisten sekä uusien että vanhojen järjestelmien ristiaallokossa.

”Tietojärjestelmät ovat siunaus mutta myös taakka. Harva yhtiö lähtee digitalisointiin puhtaalta pöydältä, mikä tuo mukanaan kustannuksia mutta myös tasapainoilua sen välillä johtaako toimintoja IT vai yrityksen johto”, Mäkinen toteaa.

Valmis IT-tuote ei aina palvele logistiikkayhtiötä sellaisenaan hyvin eikä luvattuja mahdollisuuksia ja uusia toimintamalleja saadakaan ulosmitattua, koska ”valmiin pöydän kattaus ei aina ole linjassa ostajan johtamismallin kanssa”.

Yhteistoiminnan avulla voimaa digitalisointiin

Useimmat logistiikka-alan toimijoista ovat liian pieniä suhteessa markkinan kokoon ja asiakkaisiin, jotta kaikkia osapuolia hyödyntäviä kehitysaskeleita voitaisiin jatkuvasti ottaa. Riskinä on, että eri toimijat rakentavat hieman toisistaan poikkeavia rinnakkaisia järjestelmiä, joiden käyttö jää rajoittuneeksi.

”Parhaissa tapauksissa toimijat keskenään tai yhdessä asiakkaiden kanssa nuotittavat kokonaisarkkitehtuurin, joka sopii koko kyseiselle toimintaklusterille. Usein esteenä ovat toimijoiden erot esimerkiksi digitalisoinnin kehityksessä. Yhteistoiminta on vaikea laji”, Mäkinen summaa.Iiro Mäkinen puhui 11.11.2015 TransSmart-seminaarissa ”Tulevaisuuden digitaaliset liikenne- ja logistiikkapalvelut” aiheenaan ”Logistiikkapalvelut ja digitalisaatio”.Palaa otsikoihin