TransSmart

Kärkiohjelma TransSmart on sujuvan, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen liikennejärjestelmän kehitysalusta.

Vähähiilisen energian, puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen, tehokkaiden ICT-ratkaisujen ja älykkäiden liikennepalvelujen käyttöönoton sekä näitä tukevan sosioteknisen muutoksen avulla liikennejärjestelmä kokonaisuudessaan saatetaan kestävän kehityksen tielle.

Tutkimusohjelma on VTT:n käynnistämä ja koordinoima, ja se kohdistuu VTT:n strategian kahteen painopistealueeseen, kestävään kehitykseen ja digitaaliseen maailmaan, ja hyödyntää VTT:n poikkitieteellistä osaamista liikenteen alueella.

Tutkimusohjelmalla on kaksi päätavoitetta:

 • Tehokkaiden liikennepalvelujen tuottaminen minimoimalla sekä kustannukset että ympäristövaikutukset (yhteiskunnallinen ulottuvuus).
 • Uuden vähähiiliseen ja älykkääseen liikenteeseen liittyvän liiketoiminnan kehittäminen suomalaisille toimijoille (liiketoiminnallinen ulottuvuus, esimerkiksi biopolttoaineet, sähköajoneuvot ja ICT).

Näiden ohella tuotetaan myös tietoa ja työkaluja päätöksentekijöille liikennejärjestelmän systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi ja suuntaamiseksi. Nelivuotinen ohjelma tavoittelee noin 50 miljoonan euron kokonaislaajuutta.

TransSmart-tutkimusohjelmassa VTT pyrkii syvälliseen yhteistyöhön yritysten kanssa niiden tuotekehitysprosesseissa, ja toteuttaa yhteistyössä yritysten kanssa näyttäviä uuden tekniikan pilotointihankkeita.

TransSmart-tutkimushankkeen tutkimusosapuolet:

 • Aalto yliopisto
 • Green Net Finland
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Metropolia
 • Motiva
 • Pöyry Management Consulting
 • Ramboll
 • Rovaniemen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • VTT

TransSmart – Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne – Tutkimusohjelman esite (pdf) (1.5 MB)