Tiedotteet 2014

8.10.2014 15.00

VTT analysoi autojen uusien varoitusjärjestelmien vaikutuksia: Liikenneturvallisuus ja ajomukavuus paranivat

VTT tutki kansainvälisessä DRIVE C2X -hankkeessa autojen välisiä, langattomaan kommunikaatioon perustuvia uusia varoitusjärjestelmiä ja niiden käytön vaikutuksia liikenteessä. Tulosten perusteella järjestelmien arvioitiin parantavan liikenteen turvallisuutta merkittävästi. Kuljettajakäyttäytyminen muuttui varovaisemmaksi ongelmapaikoissa. Myös ajokokemus oli aikaisempaa miellyttävämpi.

Ensimmäiset autojen väliseen kommunikaatioon perustuvista toiminnoista tulevat uusiin autoihin kahden vuoden kuluttua. Kuljettajille ne näkyvät esimerkiksi hälytysääninä ja kuvallisina varoituksina. Useat autonvalmistajat ovat jo siirtäneet järjestelmät tutkimuksesta tuotekehityksen puolelle. Ensimmäisten joukossa järjestelmiä tulevat ottamaan käyttöön Mercedes ja Volvo.

Hiljattain päättyneessä, kolme ja puoli vuotta kestäneessä yhteistoiminnallisen ajamisen hankkeessa testattiin kattavasti ajoneuvojen välistä kommunikointia sekä ajoneuvojen ja tieympäristön välistä yhteydenpitoa. Autojen väliseen kommunikaatioon perustuvilla älykkäillä kuljettajan tukijärjestelmillä halutaan parantaa liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta ja pienentää autoilun ympäristövaikutuksia.

Uusien varoitusjärjestelmien avulla voidaan varoittaa esimerkiksi edessä olevasta rikkinäisestä ajoneuvosta, tietöistä, moottoritielle pysähtyneestä jonosta ja törmäysvaarasta, edessä olevasta äkkijarrutuksesta, takaa lähestyvästä hälytysajoneuvosta, huonosta säästä tai kelistä sekä myös lapsi-, suojatie- ja muista väistämis- ja pysähtymisvelvollisuutta koskevista liikennemerkeistä.

Uudet älyliikenteen palvelut tulossa Euroopan halki kulkeville pääväylille

Projektissa selvitettiin seitsemässä Euroopan maassa varoitusjärjestelmien vaikutuksia laajoilla kenttäkokeilla, joita koordinoitiin rinnakkain hankkeen osallistujien kesken sekä arvioitiin järjestelmien yhteensopivuutta. Tavoitteena oli järjestelmien kattava arviointi sekä Euroopanlaajuisten testausympäristöjen yhtenäistäminen.

Kenttäkokeissa oli mukana 750 eurooppalaista henkilöauton kuljettajaa, joista 80 oli suomalaisia. VTT:n Tampereella sijaitsevalla testipaikalla kokeiltiin myös sää- ja kelitietojärjestelmän toimivuutta vaativissa sääolosuhteissa. Testeissä ajoneuvoihin välitettiin ennakkotietoa muun muassa liukkaista teistä sekä tulevista liikennemerkeistä noin 400-500 metriä etukäteen. Tieto kulki eri ajoneuvojen ja liikenneinfrastruktuurin välillä. Lisäksi Tampereella testattiin tietyö-, rikkoutunut ajoneuvo- ja ylinopeusvaroituksen sekä ajoneuvopäätteelle tuotujen erilaisten liikennemerkkien vaikutuksia ajotapaan.

Ajoneuvoista ja kuljettajahaastatteluista kerätyt laajat tietoaineistot analysoitiin monessa organisaatiossa. VTT vastasi hankkeen arviointitutkimuksista ja koko tutkimusdatan hallinnoinnista.

Älyliikenteen palvelujen kehittämisessä edistetään liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä luodaan suomalaisille yrityksille uusia vienti- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Tulokset tukevat teknologian jatkokehittämistä ennen niiden myyntiin tuloa. Uusia palveluja on tarkoitus ottaa käyttöön laajemminkin Euroopan läpi kulkeville suorille pääväylille.

Älykkäiden liikenneratkaisujen edistämiseen tähtäävään hankkeeseen osallistui eurooppalainen autoteollisuus alihankkijoineen sekä tutkimuslaitoksia. VTT oli 18,6 miljoonan euron DRIVE C2X -hankkeen suurin toimija 2,2 miljoonan euron budjetilla ja työmäärällä.

Koordinoijana toimi saksalainen henkilö- ja hyötyajoneuvojen valmistaja Daimler AG. Muita autonvalmistajia hankkeessa olivat Audi, Fiat, Ford, Opel, PSA Peugeot Citroën, Renault ja Volvo. Moottoripyörävalmistajista Honda ja Yamaha osallistuivat testeihin liitännäisjäseninä.

Lisätietoja:

Tapani Mäkinen
johtava erikoistutkija
puh. 040 511 6187

Pirkko Rämä
johtava tutkija
puh. 040 561 0518


Palaa otsikoihin