Tiedotteet 2014

24.2.2014 13.00

Fintrip ja TransSmart kumppaneiksi

Liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Fintrip ja TransSmart ovat sopineet molempia tahoja hyödyttävästä yhteistyöstä. Kumppanuuden tavoitteena on edistää älykkääseen ja kestävään liikkumiseen liittyvää tutkimustyötä ja vahvistaa eri tutkimustahojen vuorovaikutusta.

− Aihepiirin tutkimus- ja innovaatiotoiminta on tähän asti ollut melko pirstaloitunutta. Jatkossa Fintrip ja TransSmart pitävät huolen, että toimijat puhaltavat yhteen hiileen, toteaa Fintripin projektipäällikkö Jouni Wallander liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Verkostoissa on voimaa

Fintripin pääpaino on pitkäjänteisessä osaamisen kehittämisessä. TransSmart taas on konkreettisesti verkottanut yritysmaailman ja valtionhallinnon. Ideana on, että Fintrip-yhteistyö tuo laajemman tutkijajoukon mukaan rakentamaan älykästä ja kestävää liikennejärjestelmää.

Fintrip mahdollistaa teemaa tukevien esiselvitysten käynnistämisen, joiden jatkona syntyvät varsinaiset tutkimus- ja kehityshankkeet voivat sitten linkittyä vaikkapa TransSmartiin.

−Tärkeää on yhdessä tunnistaa mahdolliset tietoaukot, kehittää osaamista oikeaan suuntaan ja sitten luoda kokonaisuus, jossa elinkeinoelämä, valtionhallinto ja tutkimusmaailma toimivat yhteen mahdollisimman tehokkaasti yhteisten päämäärien saavuttamiseksi, muistuttaa TransSmartin ohjelmapäällikkö Nils-Olof Nylund.

Keskeinen elementti yhteistyössä on tiedonvaihto ja ohjelmien välille syntyvä viestinnän yhteistoimintaverkko. Tärkeää on niin ikään kehittää energiankäyttöä ja päästöjä vähentävää teknologiaa sekä tuotteita, joiden kaupallistamistakin on tuettava. Täsmätutkimusta tarvitaan päätöksenteon tueksi. Lähitulevaisuuden tavoitteena on palvelukokonaisuuksien muodostama älyverkko.

−Yhteistyön avulla varmistetaan, että julkishallinnon ja elinkeinoelämän tutkimustarpeet ja tutkimusyhteisön osaaminen kohtaavat innovatiivisen uuden liikennejärjestelmän synnyttämiseksi, Nylund jatkaa.

Fintripin keskeisiä tehtäviä yhteistyössä ovat julkishallinnollisesta näkökulmasta merkittävien tutkimustarpeiden esiin nostaminen, toimijoiden verkottaminen yhteisin tilaisuuksin, teemaa tukevien esiselvitysten rahoittaminen ja teemakokonaisuudesta viestiminen Fintrip-verkkosivujen ja seminaarien avulla.

TransSmart puolestaan välittää tutkimustarpeita ja muuta tietoa oman toimijaverkostonsa ja Fintripin kesken sekä nostaa tutkimustarpeita erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta, verkottaa toimijoita yhteisissä tilaisuuksissa sekä koordinoi teeman tutkimusta. Lisäksi hankekokonaisuudesta viestitään muun muassa TransSmart-verkkosivujen ja seminaarien avulla.

Lisätietoja:

Fintrip:

vt. projektipäällikkö Jouni Wallander, jouni.wallander@lvm.fi

ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Plathan, pekka.plathan@lvm.fi

TransSmart:

ohjelmapäällikkö Nils-Olof Nylund, nils-olof.nylund@vtt.fi

ohjausryhmän puheenjohtaja Saara Jääskeläinen, saara.jaaskelainen@lvm.fiFintrip on liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto, jonka tehtävänä on kehittää pitkäjänteisesti Suomen liikennealan korkeatasoista osaamista, luoda mahdollisuuksia innovaatioiden syntymiseen ja tukea alan päätöksenteon tietotarpeita. Fintripin koordinaattorina toimii LVM.

TransSmart toimii sujuvan, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen liikennejärjestelmän kehitysalustana. Se on VTT:n käynnistämä ja koordinoima kärkiohjelma, joka kokoaa ja osallistaa liikennealan yritykset, julkishallinnon ja tutkijaosapuolet vahvaksi yhteistoimintaverkoksi.


www.fintrip.fi
www.transsmart.fi


Palaa otsikoihin