Tiedotteet 2016

11.5.2016 14.00

VTT: Uusia vientituotteita ja ratkaisuja sähköisiin hyötyajoneuvoihin

Sähköisille hyötyajoneuvoille on yhä enenevässä määrin tarvetta ja kysyntää, kun joukkoliikennettä, logistiikkaa ja teollista tuotantoa tehostetaan ja päästöjä ja öljyriippuvuutta vähennetään. Suuren joukon alan yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja yhteen koonneessa, VTT:n koordinoimassa ECV-kokonaisuudessa on luotu sähköisten hyötyajoneuvojen, kuten sähköbussien kotimarkkinaa ja kehitetty samalla kilpailukykyisiä vientituotteita.

Tekesin EVE-ohjelmaan kuuluva kansallinen ECV (Electric Commercial Vehicles) -hankekokonaisuus on luonut Suomeen monipuolisen sähköisten hyötyajoneuvojen kehitys- ja asiantuntijainfran kevyille ja raskaille henkilö- ja erikoisajoneuvoille, busseille, tavaraliikenteelle ja työkoneille.

ECV-verkoston yritys- ja yritysryhmähankkeissa on löydetty uusia käyttäjäkeskeisiä ratkaisuja yhteistyössä tutkijoiden, tuotekehittäjien ja loppukäyttäjien kanssa. Hyvinä esimerkkeinä uusista vientituotteista toimivat täyssähköiset Linkkerin kaupunkibussit, Kalmarin konttilukit satamiin ja Visedon voimalinjaratkaisut. Myös ulkomaisia verkostoja on hyödynnetty tehokkaasti.

”Testaus- ja koestusosaamisen luominen on yksi keskeinen vientiteollisuuden menestymistä vahvistava alue. Suomalaisen työkonealan kone-, komponentti- ja huoltoliiketoiminnan kotimarkkinat ovat erittäin rajalliset tuotantoon nähden”, toteaa ECV-verkoston koordinaattori, projektipäällikkö Mikko Pihlatie VTT:ltä.

Elinkeinoelämän kanssa verkottuneessa ECV-hankekokonaisuuden kolmena pääteemana ovat olleet:
  • sähkön varastointi ja akustot;
  • ajoneuvot, koneet ja niiden voimalinja;
  • ajoneuvojen ja liikkuvien koneiden järjestelmät sekä lataus.

Energiapihit ja pikaladattavat sähköbussit tulevat Suomesta

Energiapihit ja kustannustehokkaat sähköbussit ovat askel kohti päästötöntä joukkoliikennettä. Pieni energiankulutus laskee bussien käyttökustannuksia.

ECV-verkoston eBus-projektista alkunsa saaneet ensimmäiset kotimaiset, pikaladattavat Linkker-sähköbussit ovat osa HSL:n nelivuotista esikaupallista innovaatiopilottia, ePeli-hanketta.

Suomalaiset sähköbussit latautuvat automaattisesti myös pysäkillä samaan aikaan, kun matkustajat nousevat kyytiin. Koeliikennöinnin 12 sähköbussin joukolle toteutetaan automaattisia pikalatausjärjestelmiä sekä Espooseen että Helsinkiin.

”Sähköbussien akkuihin kertyy nopeasti riittävästi energiaa seuraavaa ajokierrosta varten jopa 1,5-3 minuutissa. Alumiinirunkoinen ja hiljainen bussi on myös kevyt ja energiapihi”, kuvailee Linkkerin toimitusjohtaja Kimmo Erkkilä.

Kotimaisissa sähköbusseissa testataan ja kehitetään jatkuvasti myös uusia kuluttajalähtöisiä matkustajapalveluita. VTT toimii kaupunkien ja liikenteen tilaajan kumppanina sähköbussijärjestelmien suunnittelussa.

Suomalaisbussit liikennöivät tällä hetkellä Espoossa, mutta kesän aikana niitä tulee myös Helsinkiin ja Turkuun. Tavoitteena on saada myös muita kaupunkeja liittymään mukaan sähköisen joukkoliikenteen kehitykseen.

Joukkoliikenteen lisäksi erittäin potentiaalisia sovellusalueita sähköisille hyötyajoneuvoille ovat korkean käyttöasteen ja hyvin määriteltyjen työsyklien tai reittien teolliset tuotantoympäristöt, kuten kaivokset, logistiikka ja satamat.

Kalmar on julkistanut sekä hybridi- että täyssähköisen konttilukin satamakäyttöön ja odottaa niille merkittävää markkinaosuutta jo lähitulevaisuudessa.

“Ympäristöä säästävien ratkaisujen merkitys kasvaa erityisen nopeasti satamatoiminnoissa tiukkenevien säädöksien myötä”, kertoo johtaja Tero Kokko Kalmarista. ”Monet konttisatamat toimivat lisäksi lähellä kaupunkien keskustoja, jolloin rajoitukset voivat olla hyvinkin tiukat. Hybridi- ja sähköiset satamalukit pienentävät sekä hiilidioksidi- että melupäästöjä merkittävästi. Mikäli operaattori hyödyntää automaatiota, myös valosaasteen määrä vähenee, koska koneet voivat toimia pimeässä.”

Visedon sähköisillä ja hybridivoimalinjoilla on toteutettu sähkö- ja hybridibussien lisäksi järjestelmiä liikkuvien koneiden ja laivateollisuuden tarpeisiin, muun muassa murskain, haketin ja harvesteri.

”Euroopan sähkö- tai hybridihyötyajoneuvojen markkinat alkavat avautua jo nyt, mutta todelliset sähköisen liikenteen markkinat ovat jo tänään Kiinassa ja muualla Aasiassa. Myös näillä markkinoilla teknologian edistyksellisyys erityisesti paremman energiatehokkuuden kautta avaa mahdollisuuksia suomalaiselle huipputeknologialle”, toteaa Visedon myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Ristimäki.

ECV-hankkeissa ovat keskeisesti olleet mukana VTT:n, HSL:n ja Linkkerin lisäksi muun muassa Transdev, Visedo, Cargotec, Espoon kaupunki sekä Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Kaikkiaan verkostossa on ollut mukana 13 yritystä omilla yrityshankkeillaan. Yhteensä 30 yritystä on osallistunut rahoitusosuudella alan kehitystä tukevaan julkiseen tutkimusprojektiin. Koko verkoston projektivolyymi on noin 18 miljoonaa euroa.

www.ecv.fi

Lisätietoja:

VTT
Mikko Pihlatie
ECV-verkoston koordinaattori, projektipäällikkö
tutkimustiimin vetäjä, Ajoneuvot ja sähköiset voimalinjat
puh. 0400 430 395, mikko.pihlatie@vtt.fi

HSL Helsingin seudun liikenne
Reijo Mäkinen
osaston johtaja, Liikennepalvelut-osasto
puh. 040 595 0201, reijo.makinen@hsl.fi

Linkker Oy
Kimmo Erkkilä, toimitusjohtaja
puh. 040 720 7332
kimmo.erkkila@linkkerbus.com

Kalmar Global
Tero Kokko, johtaja
Intelligent Horizontal Transportation Solutions -yksikkö
Puh. 020 777 4000, tero.kokko@kalmarglobal.com

Visedo Oy
Tomi Ristimäki, myynti- ja markkinointijohtaja
puh. 040 708 0505, tomi.ristimaki@visedo.com


Palaa otsikoihin