Tiedotteet 2016

3.3.2016 10.00

VTT: Kotimaisista sähköbusseista liikkuvia kokeilualustoja pääkaupunkiseudulle

Kotimaiset sähköbussit toimivat pääkaupunkiseudulla pian älykkäiden liikkumispalvelujen kehitysalustana, jolla vauhditetaan uusien käyttäjäkeskeisten liikkumispalveluiden syntymistä ja yritysten tuotekehitystä.

Vuodenvaihteessa käynnistyneessä VTT:n koordinoimassa Living Lab Bus -yhteishankkeessa hyödynnetään HSL:n hankkimia kotimaisia sähköbusseja konkreettisena kehitys- ja kokeilualustana, jossa yritykset voivat todentaa ratkaisujaan aidossa toimintaympäristössä. Busseissa voidaan testata käyttäjälähtöisiä älykkäitä palveluita ja teknologioita aina käyttäjärajapinnoista ja matkustajapalveluista sensoreihin ja liikenneoperaattorien ratkaisuihin.

"Tavoitteena on luoda uudenlainen arjessa toimiva kehitysympäristö, joka nopeuttaa yritysten tuotekehitystä ketterien kokeilujen avulla tiiviissä yhteistyössä loppukäyttäjien ja tutkimuslaitosten kanssa. Uusia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi helppokäyttöiset matkustajien palautesovellukset, automaattiset matkustajalaskennat ja automaattiset kelihavainnot", kuvailee projektipäällikkö Raine Hautala VTT:ltä.

"HSL odottaa, että hanke toisi tullessaan paljon uusia ja raikkaita ideoita, jotka ilahduttavat matkustajia ja lisäävät bussimatkustamisen houkuttelevuutta. Älykkäiden liikkumispalvelujen kehittäminen on päivän sana juuri nyt, mutta yhtä lailla HSL on kiinnostunut matkustamotilaan kehitellyistä innovaatioista", HSL:n liikennepalveluista vastaavan osaston johtaja Reijo Mäkinen sanoo.

Pääkaupunkiseudun lisäksi mukana on Tampereen kaupunki, joka hyödyntää hankkeen tuloksia oman joukkoliikenteensä kehittämisessä.

Hankkeessa luodaan liikkujille ja liikenteen tarjoajille uusia palveluita sekä edistetään yritysten liiketoimintaa nopeuttamalla uusien ratkaisujen kustannustehokasta käyttöönottoa. Living Lab Bus toimii suomalaisen osaamisen näyteikkunana, joka samalla lisää joukkoliikenteen houkuttavuutta, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tuottaa uutta tutkimustietoa joukkoliikenteen käyttäjien ja palvelunkehittäjien tarpeista.

Kevään 2016 aikana tunnistetaan eri toimijoiden sovelluskohteita ja tarpeita kehitysalustan toteutusta varten sekä laaditaan pelisäännöt sen toiminnalle. Tämän jälkeen hanketta laajennetaan ottamalla mukaan uusia toimijoita hyödyntämään alustaa kehitystoiminnassaan. Ensimmäiset testattavat palvelut ja teknologiaratkaisut on tarkoitus asentaa kesällä Helsingissä linjalla 23 ja Espoossa linjalla 11 liikennöiviin sähköbusseihin.

Kolmivuotinen hankekokonaisuus koostuu sekä Ajecon (turvalliset monikanavaiset tietoliikenneyhteydet), Cinia Onen (pilvipalvelut ja rajapinnat), EEE Innovationsin (älyliikenteen ICT-ratkaisut), Forecan (sää- ja kelipalvelut), iQ Paymentsin (mobiilit maksuratkaisut) ja Linkkerin (sähköbussi) yritysprojekteista sekä niitä tukevista VTT:n, Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusprojekteista. Hankkeen mahdollistajina, tukijoina ja hyödyntäjinä toimivat HSL, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki ja Tekes.

Lisätietoja:

Living Lab BusPalaa otsikoihin