Tiedotteet 2013

29.10.2013 11.00

st1: Jätepohjaisen kotimaisen etanolipolttonesteen käyttö laajenee – Ensimmäiset etanolilla kulkevat bussit liikenteeseen Helsingissä

RED95-etanolidieselhanke laajenee joukkoliikenteeseen ja tuo kotimaisen jätepohjaisen bioetanolin nyt myös bussien polttoaineeksi. Hankkeen tekniikka perustuu Scanian etanolidiesel-teknologiaan ja polttonesteenä käytetään energiayhtiö St1:n jätepohjaista lähes hiilineutraalia etanolia sisältävää RED95-biopolttoainetta.

RED95-hankkeessa tähdätään muun muassa kaupunkien ilmanlaadun parantamiseen. Jo tähän mennessä on todennettu, että jätepohjaisen kotimaisen etanolidieselin avulla pystytään leikkaamaan huomattavasti sekä raskaan liikenteen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä että lähipäästöjä, jotka rasittavat kaupunkien ilmanlaatua ja aiheuttavat asukkaille terveyshaittoja.

Scanian etanolidiesel-teknologiaa on käytetty jo yli 20 vuotta Ruotsissa. Esimerkiksi Tukholman alueella on liikenteessä noin 500 yhtiön etanolidieselmoottoreilla varusteltua linja-autoa. Helsingin Bussiliikenne on hankkinut Suomen kaksi ensimmäistä etanolidieselbussia ja ne ajavat linjoilla 41 ja 42 Kampista Kannelmäkeen.

Hyvät tulokset etanolidieselin käytöstä taajamien jakelu- ja jäteajossa

Kotimaista RED95-etanolidieseliä on jo käytetty menestyksekkäästi St1:n, VTT:n, Scania Suomen, Lassila & Tikanojan, Sita Suomen, HSL:n, HSY:n ja Valion yhteisessä hankkeessa. Taajamaliikenteen jakelu- ja jäteajossa on runsaan kahden vuoden ajan tutkittu jätepohjaisen etanolidieselin käytettävyyttä erilaisissa olosuhteissa, polttoaineenkulutusta sekä pakokaasupäästöjä.

Hankkeen tähänastiset tulokset osoittavat, että jätepohjainen etanolidiesel on ympäristöominaisuuksiltaan erinomainen. Etanolidieselautojen energiankulutus on samalla tasolla dieselautojen kanssa ja niiden hiukkaspäästöt ovat noin 80 prosenttia alhaisemmat verrattuna Euro V -kuorma-autojen keskiarvoon. Käytettävyyden osalta tulokset etanolidieselajoneuvoista jakelu- ja jäteajossa ovat osoittaneet teknologian olevan suorituskyvyltään hyvä ja toimintavarma myös Suomen sääolosuhteissa. Lisäksi jätepohjainen etanolidiesel vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia.

Bussit täydentävät erinomaisesti RED95-etanolidieselhanketta, sillä niille kertyy runsaasti ajokilometrejä. Uusien vaihtoehtojen yleistyminen myös joukkoliikenteessä vaatii kuitenkin edelläkävijöitä.

”Helsingin Bussiliikenne on etanolidieselbussiliikenteen pelinavaaja Suomessa. HSL on puolestaan ennakkoluulottomasti mukana tukemassa uusia vaihtoehtoja tutkimusyhteistyön kautta sekä tarjoamalla kilpailutuksissaan kannustimia vähäpäästöisille autoille ja parhaimmille biopolttoaineille. Bussihankkeen tuloksia tullaan käsittelemään VTT:n TransSmart-ohjelmassa”, VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund kertoo.

”Bussihanke tiivistää VTT:n yhteistyötä myös Scanian kanssa. Osana kansainvälisen energiajärjestön IEA:n Advanced Motor Fuels -tutkimussopimusta Tanskan teknillinen yliopisto DTU, Scania ja VTT tutkivat yhteistyössä etanolidieselin lisäaineistusta”, Nylund jatkaa.

Kotimaisen bioetanolin raaka-aine tulee ruokaketjun ulkopuolelta

St1 valmistaa kotimaisista jätteistä ja tähteistä lähes hiilineutraalia etanolia, jolla on laajat käyttömahdollisuudet liikenteessä. RED95-etanolidieselin lisäksi siitä valmistetaan flexifuel-henkilöautoihin tarkoitettua RE85-etanolipolttonestettä. Lisäksi jätepohjaista etanolia voidaan käyttää tavallisten bensiinilaatujen biokomponenttina. Kotimaisten etanolipolttonesteiden jakelun hoitaa St1:n ja SOK:n yhteinen hankintayhtiö North European Oil Trade Oy.

”Bussihanke on tärkeä päänavaus kotimaisista jätteistä ja tähteistä valmistetulle etanolille joukkoliikenteessä. Suomessa liikenteen polttonesteiden energiasisällöstä 20 prosenttia tulee olla biopolttoainetta vuonna 2020. Henkilö- ja raskaan liikenteen jätepohjaiset etanolipolttonesteet ovat merkittävässä roolissa tämän haastavan tavoitteen toteuttamisessa. Korvaamalla fossiilisia liikenteen polttoaineita kotimaisella tuotannolla edistetään Suomen energiaomavaraisuutta ja kilpailukykyä. Etanolidiesel on vieläpä kaikkein kustannustehokkain ja jo olemassa oleva keino päästöjen välittömään vähentämiseen liikenteessä”, toteaa St1:n johtaja Matti Pentti.

Lisätietoja:

St1 Oy, Matti Pentti, suoramyynnin johtaja,
puh. 010 557 4119, matti.pentti(at)st1.fi
www.st1.fi

VTT, Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori,
puh. 040 070 3715, nils-olof.nylund(at)vtt.fi
www.vtt.fi

HSL, Reijo Mäkinen, Liikennepalvelut-osaston johtaja,
puh. 09 4766 4230, reijo.makinen(at)hsl.fi
www.hsl.fi

Scania Suomi Oy, Robert Eklund, Tulosyksikön johtaja
puh. 010 555 5292, robert.eklund(at)scania.fi
www.scania.fi

Helsingin Bussiliikenne Oy, Michael Andersson, tekninen johtaja,
puh. 010 477 4750, michael.andersson(at)helb.fi
www.helb.fi

North European Oil Trade Oy (NEOT), Henrikki Talvitie, toimitusjohtaja,
puh. 010 7680 850, henrikki.talvitie(at)neot.fi
www.neot.fi


Palaa otsikoihin