Juuri nyt!

12.2.2015 15.00

Ympäristövastuullinen autoala -esite julkaistu

Uudessa esitteessä käsitellään autoalan ympäristövaikutuksia ja esitellään toimia, joilla autoalalla on vähennetty päästöjä ja energiankulutusta.

Hyviä tuloksia on saatu aikaan muun muassa autojen tekniikkaa, valmistusprosesseja ja polttoaineita kehittämällä sekä tehokkaalla kierrätystoiminnalla.

Autoalan toimijat pyrkivät vähentämään autoilun ympäristövaikutuksia myös yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yksi tärkeimmistä keinoista on siirtyä auton hankinnan verottamisesta sen käytön verottamiseen, jotta Suomen vanha autokanta saadaan uudistettua vähäpäästöisemmäksi.

Ympäristövastuullinen autoala -esite

Ympäristövastuullinen autoala -esitteen on julkaissut Autoalan Tiedotuskeskus yhteistyössä JS Suomen kanssa.

Esitteessä käytetyt lähteet:

Lähde, N. 2014. Autojen ympäristövaikutuksiin liittyvä keskustelu autoalan viestinnässä ja sanomalehdissä vuosina 1990–2013. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta.

Virta, T., Bäcström, P. & Kotamäki, T. Auton elinkaarivertailu. KIT-hanke. Metropolia AMK.Palaa otsikoihin