Juuri nyt!

22.2.2016 8.00

Uusien diesel-bussien lähipäästöt niukat

Euro VI -päästöluokan ajoneuvot ovat VTT:n laboratoriokokeissa suoriutuneet erittäin hyvin, tuottaen erittäin matalat lähipäästöt polttoainetalouden heikentymättä. Kaupunkiliikenteessä haitallisina pidetään typenoksidia ja hiukkasmassaa.

”Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Ajoneuvojen päästöt ovat pysyneet matalina, joskin kylmimpinä päivinä päästöjenhallintajärjestelmien lämpenemiseen on kulunut enemmän aikaa kuin normaalisti”, sanoo tutkija Veikko Karvonen VTT:ltä.

Euro VI -bussien seurantahankkeella haluttiin selvittää, miten hyvin alhaiset lähipäästöt toteutuvat normaalissa liikenteessä. Erityisinä mielenkiinnon kohteina olivat lämpötilan kannalta herkkien päästöjenkäsittelylaitteiden tehokkuus kylmissä talviolosuhteissa ja järjestelmien toiminnassa esiintyvät poikkeukset.

Hankkeessa kerätyn aineiston analysointi on parhaillaan käynnissä ja tulokset julkaistaan myös TransSmart-verkkosivuilla.

HSL, Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Trafi selvittävät yhdessä VTT:n kanssa uusien Euro VI -kaupunkibussien päästöt todellisessa liikennekäytössä. Euro VI -päästöluokka astui voimaan vuoden 2013 alusta, minkä jälkeen päästörajat ovat koskeneet uusia linja-automalleja ja vuoden 2014 alusta kaikkia uutena myytäviä linja-autoja.

Lisätietoja:

VTT
tutkija Veikko Karvonen
veikko.karvonen@vtt.fi


Palaa otsikoihin