Juuri nyt!

6.11.2015 14.00

Uusi TransSmart-tutkimushankkeen kärkituloskortti julkaistu – Kansantalouden kannalta biopolttoaine on paras vaihtoehto

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen kotimaisten biopolttoaineiden käyttöä lisäämällä on kansantalouden kannalta edullisin vaihtoehto, koska samalla saadaan investointeihin ja työllistävään vaikutukseen liittyvät hyödyt.

Sähkö- ja polttokennoautot ovat nykyisellä kustannustasolla selvästi kalliimpia vaihtoehtoja, eikä niillä ole samanlaisia positiivisia vaikutuksia kansantalouteen kuin kotimaisilla biopolttoaineilla.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) arvioivat yhdessä, millä toimenpiteillä ja millä kustannuksilla voidaan saavuttaa tieliikenteen hiilidioksidipäästöissä jopa 40 prosentin vähenemä vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoteen 2005 nähden.

– Käytännössä liikenteen koko CO2-päästövähennystarpeen hoitaminen yhdellä ainoalla tekniikalla ei ole mahdollista, poikkeuksena nykyisen jakelujärjestelmän ja ajoneuvokaluston kanssa yhteensopivat edistykselliset biopolttoaineet, sanoo tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund VTT:ltä.

Tutkimuksessa luotiin teknologiaskenaariot, joissa päästöjen vähentäminen toteutettiin eri teknologioilla. Perusskenaariona käytettiin pääasiassa bensiini- ja dieselautoihin perustuvaa, ja nykyiseen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen perustuvaa skenaariota, jossa päästöt vähenisivät 21 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 päästöihin verrattuna.

Teknologiaskenaarioissa päästöjä vähennettiin laskennallisesti auto- tai polttoainemääriä lisäämällä niin, että eri keinoilla saavutettiin yhteensä 40 prosentin päästövähenemä, ja niiden tuloksia verrattiin tähän perusskenaarioon. Yhteensä erilaisia skenaarioita oli kymmenen.

Selvästi kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä on siis investoiminen kotimaisten, edistyksellisten niin kutsuttujen drop in -biopolttoaineiden tuotannon ja käytön lisäämiseen.

Kehitysskenaario, jossa päästövähennykset saavutetaan pääasiassa kotimaisten biopolttoaineiden avulla, on kansantalouden kannalta edullisin ratkaisu, joka ei vaadi autokannan massiivista uudistamista.

Vaikeuttaako yleinen heikko taloustilanne investointien käynnistymistä?

– Mikäli yritykset laskevat tietyn investoinnin olevan kannattava ja rahoitusta siihen löytyy, investointi yleensä toteutuu. Julkiset tuet voivat tarvittaessa olla lisänä. Investointiasteet ovat kuitenkin hyvin suhdanneherkkiä. Taantumien aikana ne laskevat ja talouden noustessa investointeja tehdään suhteellisesti enemmän, sanoo erikoistutkija Saara Tamminen Valtion taloudellisesta tutkimuslaitoksesta.

Kärkituloskortti löytyy TransSmartin julkaisuista:

Kärkituloksia TransSmart-tutkimusohjelmasta >>


Palaa otsikoihin