Juuri nyt!

10.2.2014 12.00

TransSmart-kärkiohjelman visio ja tiekartta julkaistu

Osana TransSmart-tutkimusohjelman strategiatyötä toteutettiin toimintaa suuntaava tiekarttatyö. Työn perusteella ohjelmalle kiteytettiin visio vuoden 2030 älykkäästä vähähiilisestä liikennejärjestelmästä sekä tutkimustoiminnan suuntaviivat vision saavuttamiseksi.

TransSmart – Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne, on vuoden 2013 alussa käynnistetty VTT:n strategisen tutkimuksen kärkiohjelma.

Se koostuu neljästä teemasta, joissa yhdistetään laajasti VTT:n osaamista:
  • Vähähiilinen energia,
  • Edistykselliset ajoneuvot,
  • Älykkäät liikennepalvelut ja
  • Kestävä liikennejärjestelmä.

TransSmart-kärkiohjelman tutkimusteemojen synergioiden vahvistamiseksi sekä uusien yhteistyömuotojen ja avausten tunnistamiseksi käynnistettiin kärkiohjelmaa suuntaava tiekarttatyö. Tämä julkaisu esittelee tiekarttatyön tulokset sekä kuvaa niiden tuottamiseen kehitetyn prosessin ja käytetyt menetelmät.

TransSmart-kärkiohjelman visio ja tiekartta – Älykäs ja vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030 (pdf) (4 MB)TransSmart-kärkiohjelma tarjoaa liikennesektorin tutkimukseen kehittämisalustan, joka edistää yhteistyötä, strategisia kumppanuuksia sekä verkostojen rakentamista yritysten, tutkimusyhteisön ja julkisen sektorin kanssa. TransSmart-kärkiohjelman tulokset tukevat liikennesektorille asetettujen päästö- ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista sekä yritysten liiketoimintaa ja vientiä.


Palaa otsikoihin