Juuri nyt!

10.4.2017 10.09

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030

Vuoden 2016 päivitys raportista julkaistu.

Vuoden 2015 raportissa "Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset" arvioitiin biopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöönoton ilmasto- ja kustannusvaikutuksia mentäessä vuoteen 2030. Tutkimuksen pääpaino oli tieliikenteessä ja yleinen tavoite oli mahdollisimman tehokkaiden kehityspolkujen määrittely liikenteen päästöjen vähentämiseksi sekä uusiutuvan ja hiilineutraalin energian käyttöönottamiseksi.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toteuttamassa vuoden 2016 päivitystyössä on muun muassa tarkennettu arvioita ajoneuvokaluston energiatehokkuuden, sähköautojen hinnan ja biopolttoaineiden tuotantomahdollisuuksien kehittymisestä sekä luotu uusia kalustoskenaarioita, muun muassa sähköautot maksimoiva skenaario.

Tieliikenteen 40 % hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030 – Vuoden 2016 päivitys – VTT-R-00741-17 (pdf) (3.7 MB)Palaa otsikoihin