Juuri nyt!

15.6.2016 15.00

Öljy- ja autoala taitekohdassa

Mikäli nykyistä sääntelyä jatketaan vuoteen 2030, Euroopan unionin tieliikennesektori voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (well-to-wheel) nykyisestä 1 100 megatonnista 862 megatonniin vuoteen 2030 mennessä Euroopan komission tavoitteiden mukaisesti (-30 % 2030 vs. 2005). Optimoitujen polttomoottorien yleistyminen ajoneuvokannassa voi olla ratkaisevaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Öljy- ja autoala onkin merkittävässä murrosvaiheessa. Markkinoille olisi tuotava samanaikaisesti sekä optimoituja polttomoottoriajoneuvoja että vaihtoehtoisia polttoaineita ja teknologioita hyödyntäviä autoja. Tämä saattaa nostaa autojen voimalaiteratkaisujen yhteenlaskettuja kustannuksia jopa 380-390 miljardia euroa vuodesta 2010 vuoteen 2030.

Näkemykset perustuvat Roland Berger -konsulttiyhtiön tekemään tuoreeseen katsaukseen polttoaine- ja ajoneuvoteknologioista. Tavoitteena oli tuottaa alalle objektiivinen etenemissuunnitelma vuoteen 2030+ ja selvittää samalla yhteiskunnan kannalta edullisimmat vaihtoehdot kasvihuonekaasujen vähentämiseksi tieliikennesektorilla. Selvitys tehtiin öljy- ja autoalan tilauksesta. Tilaajiin kuuluivat BMW, Daimler, Honda, NEOT/St1, Neste, OMV, Shell, Toyota ja Volkswagen.

Koko selvitys on ladattavissa Roland Berger -yhtiön verkkosivuilta:

Auto Fuel Study

Palaa otsikoihin