Juuri nyt!

28.10.2016 12.00

Loikka Euro VI -tason dieselbusseihin kannattaa

Mikäli bussiliikenteen säänneltyjä päästöjä halutaan vähentää merkittävästi, kannattaa siirtyä suoraan Euro VI -tason dieselbusseihin. Välitasot Euro IV ja Euro V kannattaa suoraan “hypätä yli”.

Bussien päästöjen puhdistusjärjestelmät vaikuttavat bussiliikenteen tuottamiin päästöihin selkeästi enemmän kuin käytetty polttoaine. Sen sijaan kokonaisenergiankulutuksen (well-to-wheel) hiilidioksidipäästöön polttoaineen hiilipitoisuus vaikuttaa enemmän kuin ajoneuvoteknologia.

Toisaalta myös bussiliikenteen sähköistäminen on sekä lähipäästöjen että kokonaisenergiankulutuksen hiilidioksidipäästöjen kannalta hyvä ratkaisu, mikäli sähkö on tuotettu vähähiilisesti. Hyvä vaihtoehto niin ikään sekä ilmaston että lähiympäristön kannalta on myös Euro VI (tai US 2010) -tason dieselbussi, jossa käytetään uusiutuvaa dieseliä.
 
Yllä mainitut tulokset kävivät ilmi VTT:n mittauksissa, joissa kolme Euro VI -tason dieselbussia varustettiin seurantalaitteistoilla, jotka mahdollistivat SCR-katalysaattorin konversiotehokkuuden mittaamisen jatkuvatoimisesti. Mittauksia tehtiin laboratoriossa, suljetulla testiradalla ja normaalissa ajossa.

Vaikka SCR-järjestelmä on lämpötilaherkkä, päästövähenemä oli silti merkittävä käytännössä. Tulosten mukaan siirtyminen EEV-tasoisista autoista Euro VI -autoihin vähentää todellisia NOx-päästöjä ainakin 75 prosenttia.

Euro VI -päästöluokan bussit toimivat selkeästi edellisiä päästöluokkia paremmin, joskin suoraa vertailua EEV-päästöluokan ajoneuvojen jälkikäsittelyjärjestelmien lämpenemisajoista ja toteutuneista alenemista ei ole saatavilla. Uusina Euro VI -ajoneuvot toimivat suorastaan erinomaisesti.Palaa otsikoihin