Juuri nyt!

12.5.2016 8.00

Liikenteen automaatioon varauduttava ajoissa

Suomessa seurataan tarkkaan automaattiajamisen ja siihen liittyvän infrastruktuurin ja ajoneuvoteknologian edistymistä.

”Suomi on ottanut tavoitteekseen olla liikenteen automaation johtava hyödyntäjä. Liikenteen hallinnonala näkee tässä mahdollisuudet vaikuttaa kotimaiseen ja kansainväliseen kehitykseen”, sanoo johtava tutkija Aki Lumiaho VTT:ltä.

Pitkällä aikajänteellä liikenteen automaation arvioidaan vaikuttavan enimmäkseen positiivisesti liikennevirtaan ja -järjestelmään, vähentävän tieliikenteen päästöjä sekä lisäävän tieliikenteen turvallisuutta. Myönteiset ympäristövaikutukset perustuvat aikaisempaa tasaisempaan liikennevirtaan, jolloin energiankulutus ja siten myös päästöt ja meluhaitat vähenevät. Kaupunkikeskustojen työmatka- ja asiointiliikenteessä pysäköintipaikkojen etsiminen vähentyy, koska automaattiajoneuvo ei jää odottelemaan toimettomana keskustaan.

Yksi tunnistettu ongelma ympäristön kannalta on ajoneuvoliikenteen suoritteen mahdollinen kasvu.

”Tässä viitataan sellaiseen kehitykseen, jossa automaattiset ajoneuvot kuljettavat ihmisiä ja paketteja ja kulkevat osan ajasta tyhjinä kohteiden välillä tai yksityisautojen kyseessä ollessa palaavat tyhjinä kotiin vietyään ihmiset kotiin, töihin, kouluun, päiväkotiin tai asioille”, Lumiaho selventää.

Automaattiajoneuvoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää muun muassa liikenne palveluna -konseptin osana esimerkiksi joukkoliikenteessä, ja sen syöttöliikenteessä, jossa matkustajia kuljetetaan lyhyitä matkoja joukkoliikenneasemille ja niiltä pois, kimppa- tai yksittäiskuljetuksissa. Automaattiautojen yleistyminen voisi myös vähentää tarvetta oman auton omistamiselle. Rohkeimmissa visioissa täysin automaattiset yhteiskäyttöautot voisivat kokonaan syrjäyttää yksityisesti omistetut autot.

Suomen autokanta uusiutuu hitaammin kuin muualla Euroopassa, siksi myös automaattiajoneuvojen yleistyminen on verkkaista. Myös vuotuisten uusien ajokorttien määrän lasku vaikuttaa asiaan. Erityisesti nuoret ovat vähentäneet ajo-oikeuksien hankkimista. Tämä näkyy kaikissa ajoneuvoluokissa alkaen mopoista ja moottoripyöristä ja ulottuen henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin.

Tiedot käyvät ilmi VTT:n tuoreesta selvityksestä. ”Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2016-2020” ehdottaa suurta määrää toimia, jotka on jaettu viiteen eri asiakokonaisuuteen. Nämä ovat infrastruktuuri, tien päällysrakenne ja varusteet, ajoneuvon järjestelmät, palvelut ja toiminnot sekä kuljettaja. Pelkästään vuosille 2016-2017 kertyi yksittäisiä toimenpide-ehdotuksia yli 100.

Liikennevirasto ja Trafi käynnistivät vuonna 2015 tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisen taustaselvityksineen. Sen laatijaksi valittiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Lisäksi yli sadan julkisen ja kaupallisen organisaation edustajat antoivat panoksensa työhön osallistumalla erilaisiin työpajoihin.

Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2016–2020 (pdf) (2.7 MB)


Palaa otsikoihin