Juuri nyt!

7.3.2016 9.00

Korkeaseosteisilla biopolttoaineilla hiilettömään kaupunkiliikenteeseen

Helsingin seudun liikenne (HSL) haluaa siirtyä uusiutuvaan energiaan bussiliikenteessä. Tämä tapahtuu edistämällä sähköistymistä ja biopolttoaineiden käyttöönottoa rinta rinnan.

 ”Kestävästi tuotetut biopolttoaineet ovat tietynlainen ohituskaista vähähiilisyyteen, koska muutos voi tapahtua melko nopeasti. Tavoitteena onkin saada polttomoottorikäyttöinen bussikalusto 100-prosenttisesti  biopolttoaineille ennen vuotta 2020”, toteaa osastonjohtaja Reijo Mäkinen HSL:stä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt rahoitusta BioSata-hankkeeseen, jonka tavoitteena on tuoda erilaisia biopolttoaineita bussikaluston lisäksi myös Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran auto- ja työkonekalustoon.

Staran kuorma-autokalustolla saatuja kokemuksia voidaan myöhemmin hyödyntää muun muassa kaupunkien jakeluliikenteessä ja jätekuljetuksissa. Sähköisten ajoneuvojen käyttöönottoa edistetään muissa hankkeissa.

HSL:n ja Staran lisäksi hankkeeseen osallistuvat Gasum, Neste, St1, UPM, bussioperaattorit, ajoneuvovalmistajat ja teknologian tutkimuskeskus VTT. BioSata-hanke alkaa kesään 2016 asti kestävällä suunnitteluvaiheella, jonka jälkeen tehdään päätökset varsinaiseen toteutusvaiheeseen siirtymisestä.
 
Lisätiedot:

HSL
osastonjohtaja Reijo Mäkinen
puh. 09 4766 4230
reijo.makinen@hsl.fiPalaa otsikoihin