Juuri nyt!

17.6.2015 13.00

Kansantalouden kannalta biopolttoaine on paras vaihtoehto

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen kotimaisten biopolttoaineiden käyttöä lisäämällä on kansantalouden kannalta edullisin vaihtoehto, koska samalla saadaan investointeihin ja työllistävään vaikutukseen liittyvät hyödyt. Nykyisellä hintatasolla sähkö- ja polttokennoautot ovat kansantalouden kannalta selvästi kalliimpia vaihtoehtoja.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ovat arvioineet osana TransSmart-tutkimusohjelmaa, millä toimenpiteillä ja millä kustannuksilla voidaan saavuttaa tieliikenteen hiilidioksidipäästöissä jopa 40 prosentin vähenemä vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoteen 2005 nähden. Hankkeen päärahoittaja oli työ- ja elinkeino­ministeriö (TEM).

Työssä luotiin teknologiaskenaariot, joissa päästöjen vähentäminen toteutettiin eri teknologioilla. Perusskenaariona käytettiin pääasiassa bensiini- ja dieselautoihin perustuvaa, ja nykyiseen jakeluvelvoitteeseen ja verotukseen perustuvaa skenaariota, jossa päästöt vähenisivät 21 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 päästöihin verrattuna. Teknologiaskenaarioissa päästöjä vähennettiin eri keinoilla lisää, jotta saavutettiin 40 % päästövähenemä, ja niiden tuloksia verrattiin tähän perusskenaarioon.

KEHITYS-skenaario, jossa päästövähennykset saavutetaan pääasiassa kotimaisten biopolttoaineiden avulla, on kansantalouden kannalta edullisin ratkaisu. Siinä biopolttoaineiden käyttö kasvaa nykyisestä noin 600 ktoe/a, josta osa on biokaasua. Kaasuautojen määrän arvioitiin olevan runsaat 50 000 vuonna 2030, ja myös sähköautojen yleistymisen uskotaan nopeutuvan vuoden 2020 jälkeen johtaen noin 100 000 – 200 000 ladattavan auton kantaan.

Tieliikenteen 40 % hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030 – Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset. – VTT-R-00752-15 (pdf) (12.2 MB)


Palaa otsikoihin