Juuri nyt!

7.4.2015 15.00

Ilmastonmuutosta lisäävä musta hiili tutkimuskohteeksi

Laivaliikenne arktisilla vesillä lisääntyy ja meriliikenteen päästöt ovat kasvussa. Huolenaiheena on erityisesti musta hiili eli noki, joka kiihdyttää ilmastonmuutosta ja jään sulamista. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO arvioi parhaillaan pitäisikö myös mustan hiilen päästöjä rajoittaa muiden ilmastopäästöjen tapaan.

TransSmart-ohjelmassa on nyt käynnistynyt myös SEA-EFFECTS BC -hanke, jossa selvitetään mustan hiilen päästön mittaustekniikkaa ja päästöjen on-line-monitorointia meriliikenteen tarpeisiin.

Hankkeessa kiinnitetään erityishuomiota näytteenottoon, näytteenkäsittelyyn ja mittausmenetelmiin siten, että ne toimisivat luotettavasti tuottaen vertailukelpoisia tuloksia laivaolosuhteissa erilaisilla polttoaineilla ja jälkikäsittelytekniikoilla, mukaan lukien korkearikkinen polttoaine. Tämä on myös edellytys luotettavien päästökertoimien määrittämiseksi meriliikenteestä.

Hankkeessa selvitetään myös mahdollisten tulevien meriliikenteen päästömääräysten vaikutus uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin erityisesti sekä sensori- että informaatioteknologian alueilla.

Tutkimuskonsortiossa ovat VTT:n lisäksi mukana Tampereen teknillinen yliopisto, Ilmatieteen laitos ja Turun yliopisto sekä kahdeksan yritystä.

Poster – Shipping Emissions in the Arctic – Black Carbon (SEA-EFFECTS BC), 2015-2016 (pdf) (420.2 KB)


Palaa otsikoihin