Juuri nyt!

25.10.2016 10.00

HSL ja VTT jatkavat yhteistyötään älykkään vähähiilisen liikenteen edistämiseksi

HSL ja VTT ovat vuodesta 2013 alkaen tehneet yhteistyötä VTT:n ”Älykäs vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne TransSmart” -tutkimusohjelmassa. Yhteistyö jatkuu, sillä HSL solmii VTT:n kanssa enintään kolmen miljoonan euron arvoisen puitesopimuksen vuosina 2017-2019 toteutettavista ympäristöhankkeista.

HSL:n ja VTT tähänastiset yhteistyöhankkeet ovat olleet vaikuttavuudeltaan VTT:n ohjelman kärjessä. Kolme merkittävintä hanketta, jotka jatkuvat myös ensi vuonna, ovat olleet sähköbussitutkimus, biopolttoainetutkimus ja Living Lab Bus.

Sähköbussien pilotointi ePeli-hankkeessa mahdollistaa sen, että ne ovat jatkossa normaalisti mukana, kun HSL:n kilpailuttaa liikennettä.

Biopolttoainetutkimuksen BioSata -hanke luo edellytyksiä sille, että HSL:n tilaamassa bussiliikenteessä käytetään tulevaisuudessa korkeaseosteisia ja kestävästi tuotettuja biopolttoaineita.

Living Lab Bus on älykkäiden palvelujen ja teknologioiden kehitysympäristö, jonka alustana käytetään muun muassa HSL:n kahtatoista Linkker-sähköbussia.

HSL:n strategisena tavoitteena on vähentää lähipäästöjä ja hiilidioksidipäästöjä yli 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2010 tasosta. Viimekätisenä päämääränä on hyvin palveleva liikenne, joka on puhdasta, älykästä ja energiatehokasta. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää sekä uutta ajoneuvoteknologiaa että siirtymistä entistä vähähiilisempiin energiamuotoihin.

Yhteistyö VTT:n kanssa tukee erinomaisesti HSL:n päämääriä. VTT:llä on laajaa ja syvällistä liikenteen ympäristövaikutusten, ajoneuvotekniikan ja älyliikenteen tutkimusosaamista. VTT:llä on myös Suomen ainoa raskaan kaluston laboratorio, jossa voidaan mitata ja testata sekä polttomoottorikäyttöisiä että sähköllä kulkevia busseja.

Tiedote HSL:n sivuilla:
HSL ja VTT jatkavat yhteistyötään älykkään vähähiilisen liikenteen edistämiseksi


Palaa otsikoihin